Koja je razlika između metal keramičkih i cirkon zubnih krunica?

[vdc] koja je razlika između metal keramičkih i cirkon zubnih krunica

Krunice su protetski nadomjesci kojima estetski i funkcionalno nadomještamo zub koji je značajno oštećen uslijed karijesa, traume, loma ili abrazije. Budući da se velika oštećenja teško mogu popraviti ispunima, najčešće se okrećemo izradi krunica koje imitiraju oblik, veličinu i boju zuba. Postoji nekoliko materijala koji se koriste za izradu zubnih krunica, a dva najčešća su […]