Dentalna hipnoza

Dobrodošli u Videntis Dental centar gdje je Vaš osmijeh naša briga!

Dentalna hipnoza dio je medicinske hipnoze i primjenjuje se kod pacijenata koji odgađaju odlazak stomatologu zbog raznih neugodnih psihosomatskih reakcija. Dugogodišnje izbjegavanje odlaska stomatologu može ozbiljno narušiti dentalno zdravlje pa dentalna hipnoza u takvim slučajevima može biti vrlo korisna.

Dentalna hipnoza nema nikakve veze sa hipnotičkim manipulacijama, kontrolom uma niti s promjenom percepcije kakve vidimo u filmovima i u industriji zabave. Budući da je hipnoza stanje duboke i koncentrirane pozornosti dentalnom hipnozom nastojimo postići da se um umjesto na negativne koncentrira na pozitivne senzacije. Pacijent je svjestan zahvata ali lakše prolazi kroz cjelokupno stomatološko iskustvo.

oralno zdravlje
Briga o zubnim implantatima

Kad koristimo dentalnu hipnozu?

Dentalnu hipnozu koristimo za rješavanje raznih neugodnosti i strahova kakve pacijenti mogu iskusiti te za:

  • Opuštanje prije i tijekom stomatološkog zahvata.
  • Kontrolu anksioznosti.
  • Kontrolu nad škripanjem zubima (bruksizam).
  • Smanjenje nagona na povraćanje tijekom zahvata.
  • Kontrolu boli.
  • Opuštanje prije primanja anestezije injekcijom.
  • Lakše privikavanje na stomatološku opremu i ambijent.

Kada je riječ o teškom strahu vezano uz stomatološke tretmane govorimo o dentalnoj fobiji. Stomatolog koji je stručan u dentalnoj hipnozi može mnogo pomoći. Naša iskustva, dapače, pokazuju da na dentalnu hipnozu izvrsno reagiraju upravo osobe koje su razvile snažnu dentalnu fobiju

U Dentalnom centru Videntis pacijente dentalnom hipnozom tretira dr. Ante Vidović koji dentalnu hipnozu primjenjuje prije i za vrijeme zahvata. Doktor Vidović dentalnu hipnozu učio je pri Njemačkom udruženju za dentalnu hipnozu u Stuttgartu.

Kako izgleda tretman dentalnom hipnozom?

U našem dentalnom centru s pacijentima koji žele dentalnu hipnozu možemo raditi u zasebnoj prostoriji. Međutim, većinu hipnotičkih tretmana primjenjujemo neposredno prije zahvata, u samoj ordinaciji. Tijekom zahvata dr. Vidović održava pacijenta u hipnozi.

Na kvalitetu tretmana dentalnom hipnozom ne utječe toliko okruženje koliko kvalitetna komunikacija i analiza što kod pacijenta pobuđuje strah.

Za pripremu odraslih dovoljno je prije zahvata 10-15 minuta da se pacijent uvede u stanje hipnoze. Tijekom samog postupka nestaju osjećaji panike i straha, zadržavate potpunu kontrolu nad svojim tijelom, uvijek ste pri punoj svijesti, svjesni svih okolnih događanja te se opušteno i bez straha možete prepustiti potrebnom zahvatu.
Postoji niz raznih tehnika dentalne hipnoze a variraju od držanja ruke, do fiksiranja određene točke, ili pak izgovaranja određenih riječi.

Nakon što pacijent ostvari pozitivno iskustvo stomatološkog zahvata obično mu više nije potrebna dentalna hipnoza jer više ne osjeća povećan strah.

Dentalna hipnoza kod djece

Kod djece priprema na zahvat čak nije potrebna; može se odmah početi. Budući da djeca imaju snažnu maštu broj primjenjivih tehnika je širi: od maštanja o omiljenom crtiću, do brojenja ili zbrajanja, ovisno o interesu djeteta. Ponekad mali pacijenti zahvaljujući dentalnoj hipnozi uopće ne primijete stomatološki zahvat.

Dentalni hipnotički tretmani generalno su toliko suptilni i nenametljivi da većina pacijenata uopće ne registrira da su prošli kroz hipnozu.

Besplatne stručne konzultacije

Muči li Vas strah i tjeskoba ili samo želite prikupiti informacije?

Kontaktirajte nas ili dođite na besplatne konzultacije naših stomatologa. Naš stručni tim i ljubazno osoblje odgovorit će na sva vaša pitanja.